Riskientunnistamiskoulutus (RT) B-ajokorttia suorittaville opetuslupalaisille

  • Suoritettava ennen ajokoetta
  • Sisältää 4 teoriatuntia ja 4 ajotuntia
  • Kurssi sisältää 4 teoriatuntia ja 4 ajotuntia (1h liukkaan kelin radalla,
    1h pimeänajoa simulaattorilla ja 2h liikenneajoa)
  • Ajotunnit suoritetaan autokoulun autolla
  • Kurssin opetus sovitaan jokaisen oppilaan kanssa erikseen