Mopokortti

IMG_3232  IMG_20171107_131943     

AM-luokan ajokortti on pakollinen 1.1.1985 tai sen jälkeen syntyneille, jos heillä ei jo ole moottoripyörän tai auton ajamiseen oikeuttavaa ajokorttia.

Mopokortin vaatimukset tiukkenivat 1.6.2011. Teoriakokeen lisäksi tulee suorittaakoulutus sekä mopolla käsittelykoe ja mopoautolla ajokoe liikenteessä.

AM-kortti oikeuttaa ajamaan joko kaksi- ja kolmipyöräisiä mopoja tai kevyttä nelipyörää (ns. mopoautoa). Ajokorttiin merkitään ajo-oikeus sen perusteella millä ajoneuvotyypillä kuljettajantutkinnon ajokokeen on suorittanut.

Ajokorttilupa

Jotta voi saada ajokortin, on ajokorttilupaa haettava kirjallisesti Trafilta. Ajokorttilupa on voimassa kaksi vuotta. Jos suoritat AM-kortin autokoulussa, autokoulu toimittaa hakemuksen puolestasi Ajovarmaan, joka käsittelee hakemukset. Opetuslupatapauksessa hakemus viedään aina henkilökohtaisesti.

Ajokorttilupaan tarvittavat liitteet:
• ajokorttilupahakemuksen (autokoulu täyttää hakemuksen)
Opetuslupa-tapauksissa hakemus täytetään lupaa hakiessa.
• huoltajien kirjallisen suostumuksen (kaavakkeen saat autokoululta tai
lupaa hakiessa)
• lääkärintodistuksen (max 6kk vanha) tai nuorison terveystodistuksen (max 5 vuotta vanha)
• passikuvat (2 kpl)
• maksa lupamaksu verkossa autokoulun ohjeiden mukaisesti
Opetuslupa-tapauksessa lupa maksetaan ajanvarauksen yhteydessä.

Jos haluat suorittaa myös T-kortin (traktori), sille voi hakea luvan samalla hakemuksella AM-kortin kanssa.

Opiskelu mopokortin suorittamista varten

Ennen kuljettajatutkinnon suorittamista on osallistuttava AM-opetukseen.
AM-kurssiin kuuluu 6 tuntia teoriaopetusta (3x2h) sekä 3 tuntia ajo-opetusta.

Ajokorttilain mukaan kuljettajaopetus autokoulussa saadaan aloittaa aikaisintaan 6 kk ennen kuin oppilas täyttää 15 vuotta. Ajo-opetuksen saa aloittaa kuitenkin vasta, kun oppilas on täyttänyt 15 vuotta.

Ajotunti-varauskäytäntö koulussamme

Ajotunnit ajetaan autokoulun kalustolla.
Ajotunteja voi varata ma-to klo 8-18 ja pe 8-15 välille.

Jos suoritat AM120 kortin (mopo);
ensimmäinen tunti on käsittelyopetusta Päijät-Hämeen ajoharjoitteluradan kentällä, johon varataan aikaa 2-2,5h. Loput 2 tuntia ajetaan liikenteessä joko Lahdessa, Nastolassa tai Orimattilassa.

Mopoajotunnilla suositellaan käytettäväksi omia ajovarusteita, jos niitä löytyy. Autokoululta saa kuitenkin lainaksi ajovarusteet, jos omia ei ole.
Vaadittavat ajovarusteet: kypärä, ajotakki ja -housut sekä ajohanskat ja- kengät

Autokoulullamme on kahdenlaisia mopoja, joko skootteri tai vaihteellinen mopo. Huolimatta siitä kummalla mopolla autokoulussa ajaa, on kortin saatuaan oikeus ajaa kumpaakin mopomallia.

Jos suoritat AM121 kortin (ns. mopoautokortti);
Mopoauton kaikki ajotunnit ajetaan Lahdessa.

Aamut ja iltapäivät ovat kysytyimpiä aikoja, joten jos niihin haluaa ajot varata, on varauduttava siihen, että ajotuntien saaminen voi kestää.
Emme vastaa oppilaidemme poissaoloista kouluaikoina, jokainen oppilas huoltajineen tekee päätökset niistä.

Opetuslupa

Opetusluvan myöntää Trafi.
Hakijan on ennen luvan hakemista suoritettava opetusluvan hakijan teoriakoe, paikallisen tutkinnon vastaanottajan, Ajovarman palvelupisteessä.

Mopon opetusta (AM120) voi opetusluvalla antaa 21 vuotta täyttänyt henkilö, jolla on ollut mopon tai moottoripyörän ajokortti väh. 3 vuoden ajan. Mopokortti tulee olla suoritettu 1.6.11 voimaan tulleiden säännösten mukaan.

Myös mopoauto-opetusta (AM121) voi antaa opetusluvalla. Opetuslupaehdot poikkeavat kuitenkin mopo-opetusluvan ehdoista. Opettajan ikävaatimus on 25 vuotta ja hänellä on ollut vähintään kolmen vuoden B-luokan tai kevyen nelipyörän ajokortti. Kevyen nelipyörän kortti tulee olla suoritettu 1.6.11 voimaan tulleiden säännösten mukaan. AM121-luokassa opetusajoneuvo tulee myös muutoskatsastastaa opetuskäyttöön.

19.1.2013 alkaen opetusluvalla saa opettaa muutkin kuin perheenjäsenet.

Opetuslupa myönnetään enintään yhdeksäksi kuukaudeksi ja aikaisintaan 6kk ennen kuin opetettava täyttää 15 vuotta. Ajo-opetusta liikenteessä saa antaa vasta, kun oppilas on täyttänyt 15 vuotta.

Katso tästä lisätietoja opetusluvasta.

Kuljettajantutkinto

Mopokorttia varten sinun on läpäistävä kuljettajantutkinto, joka sisältää kaksiosaisen teoriakokeen sekä käsittelykokeen mopolla tai ajokokeen liikenteessä kevyellä nelipyörällä. Tutkintoon pääsemisen edellytykset:

• Trafin myöntämä ajokorttilupa
• luotettava selvitys henkilöllisyydestä
• tutkintomaksu voimassa olevan hinnaston mukaan
• lain vaatima teoria- (6h) ja ajo-opetus (3h) pitää olla suoritettu
Autokoulu varaa tutkinnot oppilailleen.

Teoriakoe

Teoriakokeen voi suorittaa kuukautta ennen kuin täyttää 15 vuotta.

Teoriakoe suoritetaan Ajovarman tutkintotoimistolla (Katsastajankatu 12)
ma-pe klo
8-16.30 välillä. Koe tehdään tietokoneella ja siinä on aikaraja.
Jos sinulla on lukihäiriö (todistus oltava) tai äidinkielesi on muu kuin suomi, saat suorittaa teoriakokeen ilman aikarajaa (tulkin saa halutessaan ottaa mukaan).

Mopolla koulutusta suoritettaessa teoriakokeessa on 10 kysymystä ilman kuvia (suurin sallittu virhemäärä 3)  ja 15 kuvallista liikennetilannetehtävää (suurin sallittu virhemäärä 2).
Mopoauto koulutusta suoritettaessa teoriakokeessa on 10 kysymystä ilman kuvia (suurin sallittu virhemäärä 3) ja 30 kuvallista liikennetilannetehtävää (suurin sallittu virhemäärä 5).

Hyväksytyn teoriakokeen jälkeen voi varata ajan käsittely- tai ajokokeeseen.

Jos suoritat myös T-kortin, voit suorittaa sen teoriakokeen samalla kertaa AM-teoriakokeen kanssa. Voit myös suorittaa sen pelkästään, ennen tai jälkeen AM-teoriakokeen.  Koska T-kortissa ei ole lainkaan käsittely- tai ajokoetta, teoriakokeen saa tehdä aikaisintaan sinä päivänä kun täyttää 15 vuotta.

Käsittelykoe mopolla

Mopon käsittelykoe koostuu kolmesta eri tehtävästä. Tehtävinä ovat hätäjarrutus, hidasajo ja portit. Näiden tehtävien lisäksi joudut taluttamaan mopolla U-käännöksen.
Ajovarma Oy järjestää käsittelytutkintoja parina päivänä viikossa klo 8-15 välillä, Päijät-Hämeen ajoharjoitteluradan kentällä.

Ajokoe liikenteessä kevyellä nelipyörällä

Kevyellä nelipyörällä suoritat ajokokeen liikenteessä. Ajokoe kestää 45 minuuttia. Tutkinnon vastaanottaja arvioi ajoneuvon käsittelyä, liikennetilanteiden hallintaa sekä ajamisen suunnitelmallisuutta.
Ajovarma järjestää ajokokeita arkisin klo 8-15 välillä. Ajokokeet alkavat Ajovarman konttorilta, Katsastajankatu 12.

Ajokortti

AM 120 merkintä ajokortissa oikeuttaa kuljettamaan ainoastaan kaksi- tai kolmipyöräistä mopoa (sekä skootteria että vaihteellista mopoa).

AM 121 merkintä ajokortissa oikeuttaa kuljettamaan ainoastaan mopoautoa ja muita kevyitä nelipyöriä.

Hyväksytyn käsittely- tai ajokokeen jälkeen saa heti ajoluvan. Ajoluvan kanssa täytyy olla virallinen henkilöllisyystodistus aina mukana ajon aikana. Varsinaisen ajokortin saat postitse kotiisi kuukauden kuluessa.