Kokeilulupa C1- ja C1E-ajokorttiluokkiin

C1E3

Liikenteen Turvallisuusvirasto Trafi on myöntänyt kokeiluluvan C1- ja C1E-luokkien koulutukseen.

Kokeilussa C1-luokan opetuksessa on vähintään 2 tuntia teoriaopetusta ja 3 tuntia ajo-opetusta. C1E-luokan opetuksessa on vähintään 3 tuntia teoriaopetusta ja 3 tuntia ajo-opetusta. Oppilaan itseopiskelu korostuu, koska opetusmäärä on vain kolmanneksen nykyisestä lainsäädännön vaatimasta opetuksesta.

Tarve opetusmäärien pudottamiselle perustuu siihen, että kevyttä kuorma-autokorttia tarvitsevat toimivat pääasiassa muissa tehtävissä kuin ammattikuljettajina ja osa koulutuksesta on siten ollut osalle suorittajista tarpeetonta. Uusi kokeilumahdollisuus hyödyttää erityisesti esimerkiksi ratsastus-, matkailu- tai moottoriurheilun harrastajia sekä esimerkiksi talonrakentajia, LVI-asentajia ja sähkömiehiä, jotka tarvitsevat kevyen kuorma-auton ajokortin työvälineitä kuljettaakseen.

Kokeiluun osallistuminen on autokoulun oppilaille vapaaehtoista. Jokainen kokeiluun osallistuva oppilas sitoutuu osallistumaan kokeilusta tehtävään tutkimukseen. Kokeiluun osallistuva oppilas suorittaa kokeiluluvassa määritellyt opetusmäärät, jonka jälkeen hänellä on oikeus suorittaa kuljettajantutkinto. Oppilaan turvallisuus on kuitenkin kokeilussakin ensisijaista. Viime kädessä liikenneopettajan vastuulla on arvioida se, onko oppilas valmis ajokokeeseen kokeiluluvan opetusmäärillä.

Kokeilu on voimassa 17.3.2017 – 17.3.2018 välisen ajan.