Kokeilulupa C1- ja C1E-ajokorttiluokkiin

KOKEILULUPA

Liikenteen Turvallisuusvirasto Trafi on myöntänyt kokeiluluvan C1- ja C1E-luokkien koulutukseen.

Kokeilussa C1-luokan opetuksessa on 2 h teoriaopetusta ja 3 h ajo-opetusta. C1E-luokan opetuksessa on 3 h teoriaopetusta ja 3 h ajo-opetusta. Itseopiskelu korostuu, koska opetusmäärä on vain kolmanneksen nykyisestä lainsäädännön vaatimasta opetuksesta.

Tarve opetusmäärien pudottamiselle perustuu siihen, että kevyttä kuorma-autokorttia tarvitsevat toimivat pääasiassa muissa tehtävissä kuin ammattikuljettajina ja osa koulutuksesta on siten ollut osalle suorittajista tarpeetonta. Uusi kokeilu hyödyttää esim. ratsastus-, matkailu- tai moottoriurheilun harrastajia sekä esim. talonrakentajia, LVI-asentajia ja sähkömiehiä, jotka tarvitsevat kevyen kuorma-auton ajokortin työvälineitä kuljettaakseen.

Kokeiluun osallistuminen on autokoulun oppilaille vapaaehtoista. Osallistuvat oppilaat sitoutuvat kokeilusta tehtävään tutkimukseen. Oppilas suorittaa kokeiluluvassa määritellyt opetusmäärät, jonka jälkeen hänellä on oikeus suorittaa kuljettajantutkinto. Oppilaan turvallisuus on kuitenkin kokeilussakin ensisijaista. Viime kädessä liikenneopettajan vastuulla on arvioida se, onko oppilas valmis ajokokeeseen kokeiluluvan opetusmäärillä.

Kokeilu on voimassa 17.3.2017 – 30.6.2018 välisen ajan, riittää kun opetus on aloitettu määräpäivään mennessä.

Huom! C1E-luokan kuljettajantutkintoon pääsemisen edellytyksenä on, että tutkinnon suorittajalla Suomessa saatu vetoauton luokkaa vastaava ajo-oikeus (C1 tai C). Muussa tapauksessa, on suoritettava myös C1-kurssi.

Lisäksi C1E-luokan saamiseksi tulee olla suoritettuna myös B-luokan harjoittelu- ja syventävän vaiheen opetus.