Ajokorttiluokat   liikenne_6

Teoriatunti = 45min
Ajotunti = 50 min

AM120 (mopo)/ AM121 (mopoauto)

 • ikä 15v. (opetuksen saa aloittaa 6kk ennen 15 vuoden ikää)
 • kaksi- ja kolmipyöräinen mopo tai kevyt nelipyörä (ts. mopoauto)
 • 6 teoriatuntia
 • 3 ajotuntia (ajo-opetuksen saa aloittaa vasta kun on täyttänyt 15 vuotta)
 • teoriakoe (voidaan suorittaa max kuukautta ennen 15 vuoden ikää)
 • käsittelykoe mopolla tai ajokoe mopoautolla (vasta 15-vuotiaana)
 • 19.1.2013 jälkeen suoritettu AM-kortti oikeuttaa ajamaan joko kaksi- ja kolmipyöräisiä mopoja tai mopoautoa.
  Ajokorttiin merkitään ajo-oikeus sen perusteella millä ajoneuvolla kuljettajantutkinnon  on suorittanut (AM120 mopo / AM121 mopoauto).

A1 Harjoitusluvalla

 • ikä 16v (opetuksen saa aloittaa 6kk ennen 16 vuoden ikää)
 • moottoripyörät joiden sylinteritilavuus on enintään 125cm3
  ja enimmäisteho 11kW ja teho/painosuhde enintään 0,1kW/kg
 • 12 teoriatuntia (10 teoriatuntia, jos pohjalla AM-kortti)
 • 4 ajotuntia
 • teoriakoe (voidaan suorittaa aikaisintaan kuukautta ennen 16 vuoden ikää)
 • käsittelykoe (vasta 16-vuotiaana)
 • Oppilas hakee harjoituslupaa Ajovarman konttorilta, kun käsittelykoe on hyväksytty. Luvan saa heti jos lupaan vaadittavat asiat ja liitteet ovat kunnossa.
 • Itsenäinen harjoittelu omalla pyörällä, min 1kk – max 3kk.  Ajokoe suoritetaan omalla moottoripyörällä.

A1 koko kurssi

 • ikä 16v (opetuksen saa aloittaa 6kk ennen 16 vuoden ikää)
 • moottoripyörät, joiden sylinteritilavuus on enintään 125cm3
  ja enimmäisteho 11kW ja teho/painosuhde enintään 0,1kW/kg
 • 12 teoriatuntia (10 teoriatuntia, jos pohjalla AM-kortti)
 • 9 ajotuntia (8 ajotuntia, jos pohjalla AM-kortti)
 • teoriakoe (voidaan suorittaa aikaisintaan kuukautta ennen 16 vuoden ikää)
 • käsittely- ja ajokoe (vasta 16-vuotiaana). Kurssi ajetaan kokonaan autokoulun moottoripyörällä.

A2 Moottoripyörä

 • ikä 18v
 • moottoripyörät, joiden teho on enintään 35kW, sekä teho/painosuhde enintään 0,2kW/kg ja joita ei ole muunnettu ajoneuvosta, jonka teho on yli kaksi kertaa suurempi
 • 6 teoriatuntia jos B-kortti pohjalla, muuten 12tuntia
 • 6 ajotuntia jos B-kortti pohjalla, muuten 9 tuntia
 • teoriakoe (voidaan suorittaa aikaisintaan kuukautta ennen 18 vuoden ikää)
 • käsittely- ja ajokoe (vasta 18-vuotiaana)
  2 v aiemmin saadun A1-luokan ajo-oikeuden korottaminen A2-luokkaan;
 • suoritettava valmennusjakso (2 teoriatuntia ja 5 ajotuntia), tutkintoa ei vaadita.
 • Valmennusjakson voi aloittaa 6kk ennen 2 vuoden ajokokemuksen täyttymistä.
 • Todistus kurssista toimitetaan Ajovarmalle, jotta korotus astuu voimaan.
  Jos korottaa A1-luokan A2-luokkaan ennen kuin ajo-oikeus on ollut 2v;
 • suoritettava sekä valmennusjakso että kuljettajantutkinto.

A Moottoripyörä

 • ikä 24v
 • moottoripyörät, joiden teho on yli 35kW
 • kaikki moottoripyörät niihin kytkettyine ajoneuvoineen sekä kolmipyörät
 • 6 teoriatuntia jos B-kortti pohjalla, muuten 12 tuntia
 • 6 ajotuntia jos B-kortti pohjalla, muuten 9 tuntia
 • teoriakoe (voidaan suorittaa aikaisintaan kuukautta ennen 24 vuoden ikää)
 • käsittely- ja ajokoe (vasta 24-vuotiaana)
  2 vuotta aiemmin saadun A2-luokan ajo-oikeuden korottaminen A luokkaan;
 • suoritettava valmennusjakso(2 teoriatuntia ja 5 ajotuntia), tutkintoa ei vaadita.
 • Valmennusjakson voi aloittaa 6kk ennen 2 vuoden ajokokemuksen täyttymistä.
 • Todistus kurssista toimitetaan Ajovarmalle, jotta korotus astuu voimaan.
 • Jos henkilöllä on ollut A2-luokan ajokortti vähintään 2 vuotta, hän voi korottaa sen A-luokkaan täytettyään 20 vuotta.
  Jos korottaa A2-luokan A-luokkaan ennen kuin ajo-oikeus on ollut 2v;
 • suoritettava sekä valmennusjakso että kuljettajantutkinto.

B Henkilöauto/pakettiauto perusvaihe

 • ikä 18v (opetuksen saa aloittaa 12kk ennen 18 vuoden ikää)
 • henkilö-ja pakettiautot sekä muut ajoneuvot, joiden kokonaismassa on
  enintään 3500kg ja joissa on kuljettajan lisäksi tilaa enintään 8 hlölle.
 • 19 teoriatuntia (17 teoriatuntia, jos pohjalla AM-kortti tai 13 teoriatuntia, jos  pohjalla A1-kortti)
 • 18 ajotuntia, sis. liukkaan kelin harjoittelun radalla ja pimeänajon (17 ajotuntia, jos pohjalla AM-kortti tai 13 ajotuntia, jos pohjalla A1-kortti
 • teoriakoe (voidaan suorittaa aikaisintaan kuukautta ennen 18 vuoden ikää)
 • ajokoe (vasta 18-vuotiaana)

Opetus on kolmivaiheinen. Perusvaiheen jälkeen suoritetaan harjoitteluvaihe ja sen jälkeen syventävä vaihe.
Kaikki vaiheet tulee suorittaa  2 vuoden kuluessa ajokortin saamisesta.

BE henkilöauto + peräkärry

 • ikä 18v
 • B-luokan kuljettaja-opetus ja ajo-oikeus pohjavaatimuksena
 • B-luokan ajoneuvot, joihin kytketty kokonaismassaltaan yli 750kg:n
  perävaunu ja yhdistelmän kokonaismassa on yli 3500kg tai perävaunun
  kokonaismassa on suurempi kuin vetoauton omamassa.
 • Lakisääteistä kuljettajaopetusta ei vaadita.
 • Ajokortin suorittamiseksi haetaan ajokorttilupaa Ajovarmalta.
 • Luvan myöntämisen jälkeen suoritetaan teoria- ja ajokoe.
 • Ajokoe suoritetaan omalla perävaunulla yms.

C1 kevyt kuorma-auto / Kokeilulupa 17.3.2018 saakka
Kokeilussa opetusmäärä on alhaisempi, kuin nykyisessä lainmääräämässä opetuksessa.

 • ikä 18v
 • B-luokan kuljettajaopetus ja ajo-oikeus pohjavaatimuksena
 • kuorma-autot ja muut ajoneuvot, joiden kokonaismassa on yli 3500kg,
  mutta enintään 7500kg ja jossa on kuljettajan lisäksi tilaa
  enintään 8 hlölle.
 • 2 teoriatuntia
 • 3 ajotuntia, sisältää kuorman sidonta-opetuksen
 • teoria- ja ajokoe

Autokoulussa suoritettu ajokortti antaa vain ajo-oikeuden, ei ammattipätevyyttä.

C1E Kevyen yhdistelmän ajokortti/ Kokeilulupa 17.3.2018 saakka
Kokeilussa opetusmäärä on alhaisempi, kuin nykyisessä lainmääräämässä opetuksessa.

 • ikä 18 vuotta
 • harjoittelu- ja syventävä vaihe (ts. B-kortin jatko-opetus) oltava suoritettuna
 • vähintään C1-luokan kuljettajaopetus ja ajo-oikeus pohjavaatimuksena
 • C1-luokan vetoauto (kokonaismassa yli 3500 kg ja enintään 7500 kg) ja hinattava ajoneuvo, jonka kokonaismassa on yli 750 kg; tai
  B-luokan vetoauto ja hinattava ajoneuvo, jonka kokonaismassa on yli 3500 kg ja yhdistelmän kokonaismassa kuitenkin enintään 12 000 kg
 • 3 teoriatuntia
 • 3 ajotuntia (sis. kuorman sidonnan)
 • teoria-, käsittely- ja ajokoe

T traktori ja moottorikelkka

 • ikä 15v
 • traktorit, joiden suurin rakenteellinen nopeus on 40km/h, moottorityökoneet ja
  moottorikelkat niihin kytkettävine hinattavine ajoneuvoineen.
 • Lakisääteistä kuljettajaopetusta ei vaadita.
 • Ajokortin suorittamiseksi haetaan ajokorttilupaa Ajovarmalta.
 • teoriakoe (ajoluvan saa heti, kun koe on läpäisty)

Luvan voi hakea pelkälle T-kortille tai samalla kun hakee AM-kortille lupaa. T-luokan teoriakokeen voi suorittaa erikseen tai samalla AM-luokan kokeen kanssa, kuitenkin vasta 15-vuotiaana.

LT Traktorit

 • ikä 15v
 • traktorit, joiden rakenteellinen nopeus on yli 40 km/h, kuitenkin enintään 60 km/h,  niihin kytkettyine hinattavine ajoneuvoineen
 • Lakisääteistä kuljettajaopetusta ei vaadita
 • Ajokortin suorittamiseksi haetaan ajokorttilupaa Ajovarmalta.
 • teoriakoe (voidaan suorittaa max kuukautta ennen 15 vuoden ikää)
 • käsittelykoe suoritetaan omalla traktorilla (vasta 15-vuotiaana)

Kaikkein nopeimpiin, yli 60 km/h kulkeviin traktoreihin vaaditaan ajokortti traktorin kokonaismassan mukaan. Lisätietoja saa Trafilta.