Mopokortti

IMG_3232  IMG_20171107_131943     

AM-luokan ajokortti on pakollinen 1.1.1985 tai sen jälkeen syntyneille, jos heillä ei jo ole moottoripyörän tai auton ajamiseen oikeuttavaa ajokorttia.

AM-kortti oikeuttaa ajamaan joko kaksi- ja kolmipyöräisiä mopoja tai kevyttä nelipyörää (ns. mopoautoa). Ajokorttiin merkitään ajo-oikeus sen perusteella millä ajoneuvotyypillä kuljettajantutkinnon ajokokeen on suorittanut.

Ajokorttilupa

Jotta voi saada ajokortin, on ajokorttilupaa haettava kirjallisesti Traficomilta. Ajokorttilupa on voimassa 3 vuotta.
Ajokorttilupaa voi hakea Traficomin sähköisessä palvelussa, autokoulun kautta tai Ajovarman palvelupisteessä. Katso lisätietoja tästä.

Opetuslupatapauksessa hakemus tehdään tarvittaessa Ajovarman toimipisteessä henkilökohtaisesti.

Ajokorttilupaan tarvittavat liitteet:
• ajokorttilupahakemuksen (autokoulu täyttää hakemuksen) tai asioidessa Ajovarmalla hakemus täytetään lupaa hakiessa.
• lääkärintodistuksen tarvittaessa (Lisätietoja)
• passikuvat (2 kpl)
• maksa lupamaksu verkossa autokoulun ohjeiden mukaisesti tai varatessasi asiointiaikaa Ajovarman toimistolle.

Jos haluat suorittaa myös T-kortin (traktori), sille voi hakea luvan samalla hakemuksella AM-kortin kanssa.

Mopo-/mopoautokortin opetusvaatimukset muuttuivat 1.7.2018.

Ennen kuljettajatutkinnon suorittamista on osallistuttava teoriaopetukseen autokoululla, jos hakijalla ei ole entuudestaan mitään ajokorttia.
Kyseessä on ns. EAS-koulutus (ensimmäistä ajokorttia suorittavan-koulutus), joka sisältää 4 teoriatuntia.

Lain mukaan pakollista ajo-opetusta ei vaadita.
Mutta se on kuitenkin suositeltavaa, sillä käsitteykoe tulee kuitenkin läpäistä.
Suosittelemme kolmea ajotuntia (määrä joka ajettiin ennen lakimuutosta).

Ajokorttilain mukaan kuljettajaopetus autokoulussa saadaan aloittaa aikaisintaan 6 kk ennen kuin oppilas täyttää 15 vuotta. Ajo-opetuksen saa aloittaa kuitenkin vasta, kun oppilas on täyttänyt 15 vuotta.

Ajotunti-varauskäytäntö koulussamme

Jos oppilas ei ota ajotunteja ennen käsittely- tai ajokoetta, autokoulu ei anna kalustoaan ajotutkintoon. Eli siinä tapauksessa oppilas menee itsenäisesti omalla mopolla ja ajovarusteilla käsittelykokeeseen.
Jos ajotunteja ottaa, vie autokoulu oppilaan kokeeseen autokoulun kalustolla ja varusteilla
.

Ajotunteja voi varata ma-to klo 8-18 ja pe 8-15 välille.

Jos suoritat AM120 kortin (mopo);
Ensimmäinen tunti on käsittelyopetusta Päijät-Hämeen ajoharjoitteluradan kentällä, johon varataan aikaa n.2h. Loput ajotunnit ajetaan liikenteessä Lahdessa.

Mopoajotunnilla suositellaan käytettäväksi omia ajovarusteita, jos niitä löytyy. Autokoululta saa kuitenkin lainaksi vaikka kaikki ajovarusteet, jos omia ei ole.
Vaadittavat ajovarusteet: kypärä, ajotakki ja -housut sekä ajohanskat ja- kengät

Jos suoritat AM121 kortin (ns. mopoautokortti), kaikki ajotunnit ajetaan Lahdessa.

Aamut ja iltapäivät ovat kysytyimpiä aikoja, joten jos niihin haluaa ajot varata, on varauduttava siihen, että ajotuntien saaminen voi kestää.
Emme vastaa oppilaidemme poissaoloista kouluaikoina, jokainen oppilas huoltajineen tekee päätökset niistä.

Opetuslupa

Opetusluvan myöntää Traficom.

Opetuslupa voidaan myöntää aikaisintaan kuusi (6) kuukautta ennen kuin opetettava täyttää 15 vuotta. Ajo-opetuksen ja ajoharjoittelun liikenteessä voi kuitenkin aloittaa vasta, kun opetettava on täyttänyt 15 vuotta.

AM120-luokan opetuslupa voidaan myöntää, kun

  • Opettaja on täyttänyt 25 vuotta.
  • Opettajalla on ollut vähintään viiden vuoden ajan A- tai B-luokan ajokortti tai 19.1.2013 jälkeen myönnetty AM120-ajokortti tai aikavälillä 1.6.2011─18.1.2013 myönnetty M-luokan ajokortti, johon liittyvä kuljettajantutkinto on suoritettu mopolla.
  • Opettaja ei ole ajokiellossa tai väliaikaisessa ajokiellossa.
  • Opettaja on henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan sopiva opetustehtävään. Soveltuvuuden arviointi tehdään Traficomissa viranomaisrekistereistä saatavien tietojen perusteella.

AM121-luokan opetuslupa voidaan myöntää, kun 

  • Opettaja on täyttänyt 25 vuotta.
  • Opettajalla on ollut vähintään viiden vuoden ajan AM121- tai B-luokan ajokortti tai M-luokan ajokortti (myönnetty 1.6.2011─18.1.2013), johon liittyvä kuljettajantutkinto on suoritettu kevyellä nelipyörällä.
  • Opettaja ei ole ajokiellossa tai väliaikaisessa ajokiellossa.
  • Opettaja on henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan sopiva opetustehtävään. Soveltuvuuden arviointi tehdään Traficomissa viranomaisrekistereistä saatavien tietojen perusteella.

Jos suoritettava ajokortti on ensimmäinen, tulee opetettavan suorittaa myös opetusluvalla ensimmäisen ajokortin suorittajan koulutus (EAS) , ennen ajo-opetuksen aloittamista autokoulussa.
Todistusta suoritetusta koulutuksesta tulee pitää ajaessa mukana. Todistus esitetään myös Ajovarmalle teoriakokeeseen mennessä.

Katso lisätietoja opetusluvasta Traficomin sivulta.

Kuljettajantutkinto

Ajokorttia varten sinun on läpäistävä kuljettajantutkinto, joka sisältää teoriakokeen sekä käsittelykokeen mopolla tai ajokokeen liikenteessä kevyellä nelipyörällä. Tutkintoon pääsemisen edellytykset:

• Trafin myöntämä ajokorttilupa
• luotettava selvitys henkilöllisyydestä
• tutkintomaksu voimassa olevan hinnaston mukaan
• lain vaatima teoria-opetus pitää olla suoritettu (jos hakijalla ei ole entuudestaan mitään ajokorttia)
Autokoulu varaa tutkinnot oppilailleen.

Teoriakoe

Teoriakokeen voi suorittaa kuukautta ennen kuin täyttää 15 vuotta.
Kokeeseen pitää ottaa mukaan EAS-todistus, jonka saat autokoululta.
Huoltajan/huoltajien suostumus tulee olla mukana täytettynä kokeeseen mentäessä (kaavakkeen saat autokoululta).

Teoriakoe suoritetaan Ajovarman tutkintotoimistolla (Katsastajankatu 12)
ma-pe klo 8-17 välillä. Koe tehdään tietokoneella ja siinä on aikaraja.
Jos sinulla on lukihäiriö (todistus oltava) tai äidinkielesi on muu kuin suomi, saat suorittaa teoriakokeen ilman aikarajaa (tulkin saa halutessaan ottaa mukaan).

Mopon ja mopoauton koulutusta suoritettaessa teoriakokeessa on 15 monivalintakysymystä ilman kuvia (suurin sallittu virhemäärä 4), 50 kuvallista liikennetilannetehtävää (suurin sallittu virhemäärä 7) ja 5 riskienhallintaa koskevaa kysymystä ( suurin sallittu virhemäärä 1)

Hyväksytyn teoriakokeen jälkeen voi varata ajan käsittely- tai ajokokeeseen.

T-kortin teoriakokeeseen voi mennä vasta kun on täyttänyt 15 vuotta, koska ajoluvan saa heti kun teoriakoe on läpäisty.

Käsittelykoe mopolla

Mopon käsittelykoe koostuu kolmesta eri tehtävästä. Tehtävinä ovat hätäjarrutus, hidasajo ja portit. Näiden tehtävien lisäksi joudut taluttamaan mopolla U-käännöksen.
Ajovarma Oy järjestää käsittelytutkintoja parina päivänä viikossa klo 13-15.30 välillä, Päijät-Hämeen ajoharjoitteluradan kentällä.

Ajokoe liikenteessä kevyellä nelipyörällä

Kevyellä nelipyörällä suoritat ajokokeen liikenteessä. Ajokoe kestää 45 minuuttia. Tutkinnon vastaanottaja arvioi ajoneuvon käsittelyä, liikennetilanteiden hallintaa sekä ajamisen suunnitelmallisuutta.
Ajovarma järjestää ajokokeita arkisin klo 8-15 välillä. Ajokokeet alkavat Ajovarman konttorilta, Katsastajankatu 12.

Ajokortti

AM 120 merkintä ajokortissa oikeuttaa kuljettamaan ainoastaan kaksi- tai kolmipyöräistä mopoa (sekä skootteria että vaihteellista mopoa).

AM 121 merkintä ajokortissa oikeuttaa kuljettamaan ainoastaan mopoautoa ja muita kevyitä nelipyöriä.

Hyväksytyn käsittely- tai ajokokeen jälkeen saa heti ajoluvan. Ajoluvan kanssa täytyy olla virallinen henkilöllisyystodistus aina mukana ajon aikana. Varsinaisen ajokortin saat postitse kotiisi kuukauden kuluessa.