Ajokorttilupa

Jotta voit saada ajokortin, sinun on haettava ajokorttilupa. Traficom vastaa tieliikenteen henkilöluvista.

Lupahakemus on hyvä tehdä heti opetuksen alkaessa.
Tutkintoon pääsyn yhtenä ehtona on myönnetty ajokorttilupa.
Lupa on voimassa 3 vuotta.

Ajokorttiluvan voit hoitaa varaamalla ajan Ajovarman toimistolle.
Ajanvaraukseen pääset tästä. Tai puhelimitse 029 5345115.
Ajokorttilupaa voit hakea myös Traficomin sähköisessä palvelussa, https://www.traficom.fi/fi/asioi-kanssamme/liikenteen-oma-asiointi-palvelu.
Sähköistä palvelua käytettäessä hakijalla tulee olla verkkopankkitunnukset, mobiilivarmenne tai varmennekortti sekä valokuvat ja allekirjoitus valmiina sähköisessä järjestelmässä.

1.12.2023 alkaen autokoulut eivät voi täyttää tai jättää ajokorttilupahakemusta asiakkaan puolesta. Ajovarmasta ei enää luovuteta hakemuslomakkeita autokoulujen käyttöön.

Tarvittavat liitteet;
* ajokorttilupamaksu 39€, jos asioit Ajovarman toimipisteessä. Tai 24€, jos haet luvan Traficomin sähköisessä palvelussa.
* 2kpl passivalokuvia (jos asiakkaalla on voimassa oleva passi tai henkilökortti, tai ajokortti, joka on myönnetty 2013 tai sen jälkeen; kuvat ja allekirjoitus saadaan sähköisestä järjestelmästä)
* lääkärintodistus tarvitaan vain, jos haet ensimmäistä ajokorttia ja sinulla on jokin sairaus tai vamma, jonka takia vaaditaan lääkärin todistus.
Kts. tästä lista sairauksista, vammoista tai oireista, joista tulee toimittaa lääkärintodistus.
*
C1-ajokorttiin vaaditaan aina lääkärintodistus.
* Jos lääkärintodistus vaaditaan, se tulee löytyä sähköisestä potilastieto arkistosta, muuten et voi käyttää sähköistä palvelua.

Jos suoritat A-kortin korotuksen autokoulussa valmennusjakson kautta, ei sähköistä palvelua myöskään voi käyttää saadakseen korotuksen ajokorttiinsa.

Hakijan tulee todistaa henkilöllisyytensä Ajovarman konttorilla hakemusta allekirjoittaessa. Tämä tapahtuu passilla, henkilökortilla tai ajokortilla ja jos mitään näistä ei ole, tulee sellainen hankkia. Kuvallista henkilöllisyystodistusta, ajokorttia tai passia tarvitaan myös teoria- ja ajotutkinnoissa.

Kun lupa on myönnetty, vaadittava teoriaopetus käyty ja ikä saavutettu, voidaan teoriakoe varata. Hyväksytty teoriakoe on voimassa vuoden.
Huoltajan suostumus tulee olla mukana teoriakokeeseen mentäessä. Suostumus vaaditaan mopo-, mopoauto-, traktori- ja kevytmoottipyöräkorttia varten, jos hakija on alle 18-vuotias.
Näin valmistaudut teoriakokeeseen!

Käsittely- tai ajokokeen (riippuen ajokorttiluokasta) voi varata vasta, kun teoriakoe on hyväksytty.
Näin valmistaudut ajokokeeseen!

Hyväksytyn tutkinnon jälkeen saat heti ajoluvan. Ajoluvan kanssa täytyy olla virallinen henkilöllisyystodistus aina mukana ajon aikana.
Varsinaisen ajokortin saat postitse kotiisi parin vkon kuluessa.
Jos sinulla on entuudestaan jokin ajokortti, tulee se palauttaa, uuden ajokortin mukana tulleessa palautuskuoressa.