Ensimmäistä ajokorttia suorittavan-koulutus (EAS)

Pakollisen ajokorttiopetuksen määrät muuttuvat 1.7.2018 alkaen.

Kaikki ensimmäistä ajokorttia suorittavat käyvät:

  • 4 tunnin teoriakoulutuksen liikenteen perusteista autokoulussa
  • Myös opetuslupaoppilaille, eli tätä koulutusta ei voi antaa opetusluvalla.
    Opetusluvalla opetettaessa, EAS-koulutus tulee olla suoritettuna ennen ajo-opetuksen aloittamista.
  • Koulutuksesta saa todistuksen, joka tulee olla mukana teoria- ja ajokokeessa.

Koulutuksessa annetaan perustiedot liikennejärjestelmästä, liikenteen vuorovaikutteisuudesta ja riskeistä, eri tienkäyttäjäryhmien turvallisuuteen liittyvistä tekijöistä, moottorikäyttöisen ajoneuvon kuljettamiseen liittyvistä vastuista ja velvollisuuksista sekä muista turvallisen ja ympäristön huomioon ottavan ajotavan vaatimuksista.

Muuta pakollista teoriaopetusta ei ole. Ajokortin suorittaja saa kuitenkin halutessaan ostaa lisäksi teoriatunteja, joissa perehdytään tarkemmin suoritettavaan ajokorttiluokkaan.

Tätä koulutusta ei tarvitse käydä kuin kerran. Jos aiot suorittaa henkilöauton ajokortin ja sinulla on jo esim. mopokortti, ei koulutusta tarvitse käydä uudestaan. Koulutusta ei myöskään tarvitse käydä, jos sinulla on ollut lakimuutoksen voimaantullessa 1.7.2018 jo jonkun moottoriajoneuvon ajokortti.