Riskientunnistamiskoulutus (RT)

1.7.18 Lakimuutoksen jälkeen henkilöauton ajokortin suorittamiseen kuuluu pakollinen 8 tunnin riskikoulutus, joka on suoritettava ennen ajokoetta. Koulutus käydään autokoulussa ja koskee myös opetuslupaoppilaita. Todistus koulutuksesta pitää olla mukana ajokokeessa.

Koulutukseen kuuluu 8h opetusta:
– 4 teoriatuntia
– 2 ajotuntia
– liukkaan radan harjoittelun (1h)
– pimeänajon simulaattorilla (1h)

Koulutuksessa keskitytään vaikeissa olosuhteissa ajamisen valmiuksiin, tuetaan sääntöjä noudattavan, turvallisen ja vastuullisen ajotavan omaksumista sekä vahvistetaan valmiuksia välttää liikenteen vaaratilanteita ja onnettomuusriskiä lisääviä tekijöitä.

Riskikoulutus suositellaan suoritettavaksi siinä vaiheessa, kun ajokokemusta on jo kertynyt liikenteessä ja auton käsittely- ja hallintataidot sekä liikenteessä toimiminen ovat hyvin hallinnassa.

Ennen 1.7.18 B-ajokortin saaneet 

  • RT- koulutus on suoritettava kahden (2) vuoden sisällä ajokortin saamisesta,
    jos vanhan lain mukaista syventävän vaiheen koulutusta ei ole suoritettu.
  • Jos pimeänajo on suoritettu jo perusvaiheessa, ei sitä tarvitse tässä RT-koulutuksessa suorittaa uudelleen.
  • Rataopetus suositellaan suoritettavaksi omalla autolla, mutta koulun autonkin vuokraus on mahdollista.
  • Todistus käydystä koulutuksesta tulee toimittaa Ajovarmalle ennen 2 vuoden aikarajaa.