Ajosimulaattori

Autokoulullamme on käytössä ajosimulaattori. Kaikki B-korttia suorittavat oppilaamme sekä opetuslupalaiset suorittavat simulaattorilla pimeän- ja liukkaan ajon harjoittelun. Ne ovat osa RTK-koulutusta.

Simulaattori mahdollistaa ympäristöystävällisen ja tasalaatuisen koulutustavan.

Ohjelma sisältää opetussuunnitelman määrittelemän yhden ajotunnin mittaisen opetussisällön molemmissa harjoitteissa. Harjoituksen jälkeen oppilas saa ajosta palautteen.