Riskientunnistamiskoulutus (RTK) B-ajokorttia suorittaville opetuslupalaisille

  • Suoritettava ennen ajokoetta ja todistus käydystä kurssista tulee esittää kokeeseen mentäessä.
  • Sisältää 4 teoriatuntia ja 4 ajotuntia.
  • Teoriaopetus nettiopetuksena.
  • 4 ajotuntia, joista 2-3h simulaattorilla.
  • Ajotunnit suoritetaan autokoulun autolla.
  • Kurssin opetus sovitaan jokaisen oppilaan kanssa erikseen.