Riskientunnistamiskoulutus (RT) B-ajokorttia suorittaville opetuslupalaisille

  • Suoritettava ennen ajokoetta ja todistus käydystä kurssista tulee esittää kokeeseen mentäessä.
  • Sisältää 4 teoriatuntia ja 4 ajotuntia
  • Teoriaopetus joko nettiopetuksena tai autokoululla luokassa.
  • 4 ajotuntia sis. 2h liikenneajoa, 1h pimeänajo ja liukkaan kelin harjoitus simulaattorissa
  • Ajotunnit suoritetaan autokoulun autolla
  • Kurssin opetus sovitaan jokaisen oppilaan kanssa erikseen